Nëntotali
0.00

Pagesa & Faturimi

Për momentin ju mund të bëni pagesën vetëm në Valutën Euro €.
Në momentin që rrjeti ynë zgjerohet edhe në regjion, atëhërë do të ju ofrohet mundësia të bëni pagesa edhe me valuta të shteteve përkatëse.

Në momentin që e kryeni pagesën me kartelë bankare, paratë tërhiqen zakonisht kur porosia juaj të jetë e gatshme për transport, edhe pse banka juaj ose lëshuesi i kartelës mund të rezervoj menjëherë shumën e porosisë në llogarinë tuaj.

- Cash on Delivery
- Kartela Bankare Visa apo Master
- PaySera QR-CODE

Ne mbajmë të dhënat tuaja personale brenda kompanisë dhe sigurojmë për konfidencialitetin e tyre. Ato mund të shfrytëzohen nga palë të tjera vetëm nësë kërkohen nga organet shtetërore. Informatat personale që ne i ruajmë për ju janë: Emri Mbiemri, Email Adresa, Adresa e Transportit dhe Historiku i Blerjeve. Për detaje të mëtejshme, shihni Politikën e Privatësisë.