Nëntotali
0.00

Astra Mascara Zen Routine Fixing.Set Paleta për Sy,Magic Escape M&E


Set Brusha për Kozmetik,29cp


Set Brusha për Kozmetik,26cp


Set Brusha për Thonjë,5cp


Çmimi 6.90 € 38.38 €8.40 €61.95 €56.70 €3.68 €
Për Fytyrë ScrubPaletëBrushaBrushaNails
Astra Laiou Yan BeautyM&EMultiAstraSoctteal
30ml 1000g1cp30ml30ml5cp
Femra FemraFemraFemraFemra
Zezë ZezëZezëZezëZezë
Metal + Plastike Metal + PlastikeMetal + PlastikeMetal + PlastikeMetal + Plastike
Të gjitha Llojet Të gjitha LlojetTë gjitha LlojetTë gjitha LlojetTë gjitha Llojet
30Muaj 30Muaj30Muaj30Muaj30Muaj
Përshkrimi Astra Mascara Zen Routine Fixing.  Set Paleta për Sy,Magic Escape M&ESet Brusha për Kozmetik,29cpSet Brusha për Kozmetik,26cpSet Brusha për Thonjë,5cp